Спеціалізована вчена рада

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

25.00.02 механізми державно го управління (нова редакція)

 

І. Формула спеціальності:

Змістом спеціальності є теоретико-методологічне обґрунтування механізмів державного управління, адміністративно-організаційних напрямів державотворення, функцій , структури, повноважень та особливостей органів державної влади усіх рівнів.

ІІ. Напрями досліджень:

Теоретико-методологічні засади розроблення та функціонування механізмів державного управління: категорії, закономірності, принципи, методи, концепції, моделі, системи, класифікація.

Цілі, завдання, функції держави, стратегії її розвитку як чинники формування та функціонування механізмів державного управління.

Організаційний, правовий, ресурсний і інші види механізмів державного управління.

Формування та реалізація державної політики у сферах державного, регіонального та галузевого управління й інших сферах суспільного життя.

Цільові, функціональні, організаційні й інші складові механізмів державного управління на центральному, регіональному, галузевому рівнях, у різних сферах суспільного життя.

Інституціональні, економічні, соціальні, історичні й інші засади адміністративно-територіального устрою держави та регіонів.

Державне регулювання розвитку країни, регіону, галузі; програми та механізми їх реалізації.

Закономірності, принципи, концепції, моделі та тенденції розвитку державного управління на регіональному рівні.

Співробітництво у сфері міждержавного регіонального управління, адаптація міжнародних, зокрема європейських, норм і стандартів.

Система та структура центральних і місцевих органів державної влади та їх апаратів, їх класифікація.

Органи державної влади та їх статус: цілі, завдання, функції, структури, організаційні відносини, їх удосконалення.

Стратегічне управління, планування та цільове програмування в діяльності органів державної влади.

Державні послуги: сутність, категорії, класифікація, стандартизація, ресурсне забезпечення.

Результативність і ефективність функціонування суб’єктів і механізмів державного управління.

Моніторинг і контроль у системі державного управління; його види, методи, технології.

Державне управління на засадах сучасних моделей якості діяльності; адміністративний аудит у державному управлінні.

Механізми державного регулювання окремих галузей і сфер суспільного життя та їх удосконалення.

Управління та регулювання діяльності органів і установ державної влади: аналіз, моделювання й оптимізація.

Взаємовідносини та взаємодія з громадськістю в системі державного управління.

Інформаційні технології й інформаційне забезпечення в системах державного управління.

 

ІІІ. Галузь, з якої присуджуються наукові ступені:

державне управління

(Затверджено постановою президії ВАК України від 14 грудня 2006р.№ 46-06/11)