Спеціалізована вчена рада

Склад спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління галузі наук «Державне управління» в Академії муніципального управління Міністерства освіти і науки України