Ви є тут

Положення

Положення про про організацію освітнього процесу

Положення про приймальну комісію 

Положення про апеляційну комісію 

Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди
Положення про вибіркові дисципліни
Положення про індивідуальний навчальний план
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін
Положення про стипендiальну комiсiю
Положення про циклову комісію
Положення про академiчну доброчеснiсть
Положення про вiддiлення
Положення про гуртожиток
Положення про навчально-методичну раду